Obsahová náplň činnosti magistrátu

Náplň organizačných útvarov Magistrátu mesta Košice


5. septembra 2017 0