Obsahová náplň činnosti magistrátu

Nový pohľad na samosprávu.