Bol som pozrieť na miestnom zastupiteľstve

Nový pohľad na samosprávu.

Bol som pozrieť na miestnom zastupiteľstve

14. decembra 2017 ŤAHANOVCE 0

 

Rozhodol som sa, že začnem riešiť veci okolo seba. Už ma prestalo baviť kritizovanie a rozhodol som sa zistiť ako to celé prebieha. Prvou mojou skúsenosťou so samosprávou bolo miestne zastupiteľstvo ,ktoré zasadalo 13.12.2017 na Sídlisku Ťahanovce. Nakoľko som obyvateľ sídliska Ťahanovce povedal som si, že zistím, čo sa deje v našej mestskej časti. Zdroj informácii je nad moje očakávania. Ale na úvod je potrebné povedať, že mi spracovanie bude trvať dlhšie ako som predpokladal.

Zasadnutie sa konalo v stredu so začiatkom o 14:00 hodine. Čas mi vyhovoval, hovorím si o 16:00 hodine som doma. Aby som tam nešiel až tak neznalý na stránke som sa informoval čo je rokovací poriadok a ako to prebieha… zistil som, že je to verejné… idem do toho. Zoberiem si aspoň papier a pero keby som si chcel niečo poznačiť. Musím uznať, že program bol nabitý a zverejnený na web stránke, čiže som mal predstavu čo sa bude diať. Stiahol som si program do mobilu nech mám prehlaď… mal som si to prečítať aj skôr. [ Program zasadnutia – PDF ]

Všetko pekne začalo o 14:00 hodine s tým, že tam bolo naozaj dosť hostí /neskôr som zistil, že účasť hostí je významná z dôvodu menovania prísediacich k súdom). Čiže ako hostia z občanov sme tam boli štyria – ja a traja z mestskej časti a jeden môj kamarát Filip Gáál z Terasy (dohodli sme sa ,že si to vzájomne porovnáme). Po úvodnej oficialite a voľbách zapisovateľa, overovateľa no a pod. sa všetko ešte len začalo.

Začalo sa históriou. Z čoho vychádza erb našej mestskej časti – bolo prezentované historicko -archívne dielo. Popravde sa priznám, že som ani netušil, že kde sa táto pamiatka nachádza (sídlo národná diaľničná spoločnosť pod Ťahanovcami v jej areáli). Myslím, že je to super ak máme takého informácie.

Následne boli menovaní prísediaci Okresného súdu Košice I, popravde som ani nevedel kto sú, a čo robia , ale Google mi povedal, že sú to ľudia ľudu, ktorí rozhodujú o vine či nevine. Čiže niečo ako porota. Opäť zaujímavé. Zároveň je nutné povedať, že títo ľudia sa volia na obdobie 3 rokov (2018 – 2021) , prajem im pevné zdravie a správny úsudok .

Činnosti nášho starostu (JUDr. Cyril Betuš) spolu s jeho zástupcom prebehlo ako chronologické čítanie agendy činnosti. Poviem nestihol som si ani zapísať. Tento info dokument som na nete nenašiel a tam som si ho nepýtal, keď ho zoženiem zverejním. Následne diskusia k niektorým bodom, ktoré sa poslancom nepozdávali. Obsahu vzájomnej slovnej prestrelky som zatiaľ neporozumel.

Riešenie problematiky pomenovania ulice „Ulica Zelený dvor“. Na ceste smerom na krematórium bolo postavená Reštaurácia zelený dvor. Problém, ktorý tu nastal je v tom , že ak chcú mať súpisné číslo potrebujú určujúci bod. Vzhľadom na to, že táto ulica leží v katast. Území aj dvoch metských častí je nutné schválenie aj na našej strane. Všetko prebehlo bez problémov.

Pár minút sa riešila kontrolórka a jej zistenia. Obsahovo to bola rozsiahla správa, ktorú keď som začal čítať, tak bola rýchlejšie schválená, ako som ju ja stihol dočítal. V podstate schvaľuje činnosti a hospodárenie a odporúča schváliť túto správu o činnosti, tak ako sa aj stalo.

Ďalším bodom bola správa odpovedi na interpelácie, čiže na upozornenia predložené poslancami. Vzhľadom na rozsah uvádzam obsah a dokument k jednotlivým bodom. Obsah interpelácií čiže poslanecké upozornenia alebo nejasnosti:

Ing. Milan DROTÁR:

 • – oprava zastávky MHD -Aténska
 • – verejné WC pri fontáne
 • – elektrický stĺp na Aténskej

Ing. Mgr. Miloš Ihnát

 • – čistenie správa rigolu nad Hanojskou ulicou
 • – koncepcia parkovania
 • – odtokový rigol pred Čínskou 15
 • – parkovacie miesta INMEDIA
 • – vlastník podchodu Budapeštianska 10-12 a hromadenie vody
 • – oprava stropu v pasáži
 • – reklamné zariadenie OC Fresh
 • – finančný príspevok na fond opráv Budapeštianska
 • – oddychová zóna v Ťahanovskom lese
 • – Električka na Ťahanovce
 • – Ihrisko na Bukureštskou 29
 • – podpora činnosti seniorov

[ Odpovede na interpelácie – PDF ]

Následne prebiehal bod Čerpanie rozpočtu za 3. štvrťrok 2017, kde venujem samostatný blog s grafmi, lebo je to veľa čísiel aj na mňa. Prebehla aj nejaká zmena rozpočtu – čisto účtovná a to zamenenie vody a energie. Čo je bežná vec pri plánovaní. Niektoré veci nedokážete presne odhadnúť.

Následne však prišiel bod, ktorý ma zhodil zo stoličky nakoľko ovplyvňuje smerovanie na 2 roky. Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2018 – 2020. Ide o rozsiahly dokument, konkrétne už len prečítať 34 strán dokumentu, kde viac ako polovica sú tabuľky a čísla, bude celkom výzva. Mám ambíciu to spracovať do sviatkov aspoň ako štandardný mapový prehlaď aktivít a výdavkov.

Následne schválenie odmeny kontrolórke 30% zo súčtu 3 platov, ale neviem koľko to môže byť. Vzhľadom na to, že všetci boli v pohode uznali odmenu, nakoľko si kontrolór plní svoje povinnosti.

Potom prišla na rad doprava. V celku moja obľúbená téma, lebo financie sú v nedohľadne a lacné riešenia nemajú efektivitu. Bol som potešený hlavne s tým, že dopravou sa zaoberajú už ako komplexnou analýzou v rámci rozvojového plánu mesta a územného plánovania. Bol predložený dokument „Stratégia dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“, kde je navrhované napojenie na Kostoliansku ulicu. Osobne nie som odborník na dopravu a dopravnú situáciu, preto je náročné sa mi vyjadriť k tejto situácii. Myslím, že by nebolo od veci spraviť odbornú moderovanú diskusiu na tému doprava a jej riešenie. Ak by sa pozvali ľudia veľa by asi aj vysvetlilo.

Potom nasledoval zaujímavý bod – hlavne čo sa týka komfortu bývania „Hlučnosť v mestskej časti“. Merania boli vykonané v dňoch 20.-22.6.2017 pre všetky referenčné časové intervaly- deň, večer a noc a zároveň bol urobený aj dopravný prieskum, sčítanie dopravy s rozdelením na osobnú dopravu, nákladnú dopravu a MHD. Výsledok je mierne prekročenie stanovených limitov. Na zastúpení sa dohodili čo budú požadovať na zlepšenie situácie. Protihluková stena na železničnej trati pod sídliskom (pri jej niekedy možnej budúcej rekonštrukcií) a tiež úprava povrchov ciest. Kto by chcel vedieť viac dôvodová správa.

Ďalšie body obsahovali podlá mojej mienky niečo ako sú miestne oznamy, kedy sa čo deje, resp. kedy kto zasadá a kedy kto pracuje.

V poslednom bode „Rôzne“ sa preberalo hlavne osadenie stĺpikov na Juhoslovanskej ulici. Počas zasadnutia sa viackrát riešila táto otázka avšak tu dostali aj priestor občania. Práve v úvode spomenuté dve ženy, ktoré tam sedeli od začiatku, požiadali o slovo a vyslovili svoj názor. Situáciu objasnil aj starosta a následne aj špecialista na dopravu. Podľa môjho názoru pravdu majú obe strany. Aj ľudia,ktorí spísali petíciu za bezpečnosť na ulici ( vymedzenie chodníka) aj sťažovatelia (prevedenie tohto zabezpečenia). Nie som odborník ani špecialista, ale čo sa stalo sa nedá vrátiť a ak mam vysloviť názor tak je potrebné prehodnotiť realizáciu diela na základe sťažnosti. Spolu s odborníkmi navrhnúť variantné riešenia ako aj súvisiace náklady či povolenia.

Možnosti variantného riešenia ktoré odzneli na zasadnutí:

 1. posunutie plotu základnej školy
 2. vybudovanie stupňovitého odčlenenia chodníka a cesty
 3. odnímateľné stĺpiky pre možnosť manipulácie

Ostatné som nezachytil, ale atmosféra bola napĺňaná emóciami. … situáciu budem sledovať ale som rád, že ľudia prišli ,aj keď len dve ženy a vyjadrili svoj názor.

Osobne môžem povedať, že som dostal riadny náklad informácií a aj tie, ktoré som nečakal. Páčilo sa mi spracovanie materiálov a podkladov, aj keď ako technik uznávam, že ich odborná stránka je na vysokej úrovni a je potrebne si to preložiť do ľudskej reči. Celkovo ako prvé zasadnutie v pohode a uvidím nabudúce nech mám s čím ,porovnať. Idem sa vrhnúť na tie štatistiky a rozpočet…

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.