Zasadnutie miestnych poslancov 14.3.2018

Zasadnutie miestnych poslancov 14.3.2018

Zasadnutie miestnych poslancov 14.3.2018

Čo sa bude riešiť dňa 14.3.2018 na miestnom zasadnutí poslancov Sídliska Ťahanovce

  • Informácie o činnostiach starostu
  • Správy a odpovede na interpelácie
  • Stanovisko mestskej časti k zámene, resp. predaju pozemku
  • Overovacie štúdie pre územia s predpokladanou výstavbou garážovo parkovacích domov
  • Programový rozpočet mestskej časti
  • Prerokovanie návrhu odmien
  • VZN ktoré ruší zriadenie predajného miesta na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní príležitostných trhov.
  • VZN o podmienkach organizácie príležitostných trhov a o podmienkach ambulantného predaja
  • Návrhy na Cenu MČ Košice
  • Otázky poslancov.

Materiál a podrobnosti: MiZ20-180314


Einsty

Aktuálne sa venuje verejnému sektoru plánovanie, hospodárenie a verejné obstarávanie. Riešim efektívnosť údržby a navrhujem zlepšenie procesu riadenia či kontroly. Zaoberám sa o zvýšenie informovanosti o nákladoch a stave majetku v organizácií. Mám skúsenosti s riadením národné rozvojové projektu pre študentov (AZU). Riešil som vytváranie vzdelávacieho programu a stratégií.

leave a comment

Create AccountLog In Your Account