SOCIÁLNE MESTO

Nový pohľad na samosprávu.

SOCIÁLNE MESTO

25. októbra 2018 ZÁPAD 0

Už ste sa niekedy v živote stretli s otázkou bývania alebo Vás to ešte len čaká? Tak potom Vás nasledujúca téma bude určite zaujímať.

Mesto Brno v Čechách plní obdobnú funkciu ako mesto Košice na Slovensku. Je to študentské mesto s veľkým regionálnym významom, ktoré má na východe českej krajiny nezastupiteľné miesto. Z nadpisu článku možno tušiť prečo hovorím práve o Brne. Mesto Brno totiž vlastní 28 tisíc mestských bytov. Na rozdiel od nich, mesto Košice ich vlastní iba niečo vyše 1800.

Prečo sú dobré mestské nájomné byty:

  1. Slúžia mladým rodinám, párom, ale aj jednotlivcom ako štart do života.

Počas mojich rozhovorov v uliciach s obyvateľmi sídliska Terasa sa s touto témou stretávam pomerne často práve u mladých ľudí. Nie je to vôbec jednoduché a už vôbec nie lacné zabezpečiť si vlastné bývanie. Mnohokrát je jediným riešením hypotéka, ktorá Vás na dlhé desaťročia uväzní v neistote z budúcnosti, že prídete o svoje bývanie. Myslím si, že mladá rodina by vedela 300 eur mesačne využiť aj inak.

  1. Pomáhajú ľuďom, ktorí sa nepriazňou osudu dostali do zložitej životnej situácie.

V Košiciach sa len tohto roku prihodilo niekoľko nešťastí, ktoré zapríčinili stratu obydlia niekoľkým rodinám. Samozrejme sa môže jednať aj o situácie, kedy živitelia rodín náhle prídu o svoje zamestnanie. Pocit bezpečia a istoty z bývania hrá pritom dôležitú úlohu v situáciách, kedy sa potrebujete znova postaviť na nohy.

Možnosti financovania:

  1. Financovanie prostredníctvom priamej dotácie z ministerstva dopravy a výstavby.

Ministerstvo špeciálne pre samosprávy ponúka priamu dotáciu na výstavbu nájomných bytov. Ide o dotáciu vo výške od 30-75 percent oprávnených nákladov stavby.

  1. Financovanie prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.

V tomto prípade je pozitívum menej byrokracie, a tým pádom väčšia šanca na úspešné dotiahnutie projektu do konca. Negatívum je z dlhodobého hľadiska drahšia stavba.

  1. Financovanie prostredníctvom poplatku za miestny rozvoj.

Od 1.1. 2016 môžu obce (ak si to zavedú cez všeobecne záväzné nariadenie) od developerov vyberať poplatok za miestny rozvoj vo výške 10-35 eur na meter štvorcový podlahovej plochy projektu. Vybrané peniaze musia byť použité na rozvoj infraštruktúry, čiže môžu ísť aj na stavbu nájomných bytov. V Košiciach túto možnosť zatiaľ nevyužívame.

  1. Kombinácia vyššie uvedených možností.

Byrokraticky síce najnáročnejšia, avšak z hľadiska úspešného finančného zabezpečenia projektu asi najlepšia možnosť.

  1. Výstavba nájomných bytov ako podmienka realizácie developerských projektov.

Všeobecne záväzným nariadením mesta by sme mohli zaviazať developerov, aby napríklad 5-10 percent s počtu plánovaných bytových jednotiek v rámci realizácie výstavby bytového domu boli mestské nájomné byty. Podiel by sa samozrejme mohol upraviť, rovnako ako aj to, či by nájomné byty boli súčasťou developerského projektu alebo samostatnou stavbou.

Záver:

Mestské nájomné byty v Košiciach proste chýbajú ako soľ. Kompetentní vedia, že potreba nájomných bytov je aktuálna, no na intenzívnejšiu debatu a riešenia chýba politická vôľa. Je to jedna z tých tém, ktoré končia slovami “nedá sa“ alebo “na to nie sú peniaze“. Iste, je to administratívne náročné, ale kde je napísané, že dobré a správne veci sú jednoduché? S odstupom času prinesú Košiciam nájomné byty mnoho pozitív, medzi ktoré bude určite patriť silná sociálna agenda mesta, ktorá sa bez nájomných bytov jednoducho nedá budovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.