AKO FINANCOVAŤ SVOJ NÁPAD

Nový pohľad na samosprávu.

AKO FINANCOVAŤ SVOJ NÁPAD

8. februára 2021 ZÁPAD 0

Možno ste už aj vy uvažovali o tom, akoby ste radi niečo urobili pre svoje mesto či jeho obyvateľov, no chýbali Vám k tomu financie. Áno, aj to býva občas problém, ale…

Jedným zo spôsobov, ako sa môžu obyvatelia nášho mesta zapojiť do komunitného života, ovplyvňovať jeho vzhľad a dianie vo verejnom priestore je tiež požiadať Vašu samosprávu o finančné prostriedky a realizovať svoj nápad či projekt.

V mestskej časti Košice-Západ už druhý rok beží program participatívneho rozpočtu, kde môžete po splnení podmienok programu predkladať malé (do 1.699,99 €) alebo veľké (do 12.000,00 €) projekty, ktoré majú pozitívny dopad na život v mestskej časti.

Ak si myslíte, že máte dobrý a zaujímavý nápad, ktorý by Vašich susedov alebo obyvateľov mestskej časti mohol osloviť, neváhajte sa zapojiť.

Viac sa dozviete tu:

https://napadprezapad.hlasobcanov.sk/…

Tým sa ale Vaše možnosti nekončia. Okrem toho si môžete na všeobecne prospešný účel či služby v oblasti napríklad športu, kultúry či sociálnych vecí podľa VZN 1/2019 v mestskej časti Košice-Západ zažiadať o dotáciu na svoj projekt či potreby. Zastupiteľstvo mestskej časti rozhoduje o dotáciách v prípade, že presahujú sumu 200,00 €, starosta zase v prípade, že túto hranicu suma nepresiahne.

Viac informácií nájdete tu:

https://www.kosicezapad.sk/reso…/File/vzn-dotacie-2020.pdf

Myslím si, že podobne navrhnuté schémy budú mať v každej mestskej časti. Stačí si to overiť na webovej stránke príslušnej mestskej časti alebo sa informovať priamo na miestnom úrade.

A čo mesto Košice?

Možnosti ako financovať Vaše nápady vo verejnom priestore existujú aj na úrovni mesta.

V podstate sa veľmi podobajú na tie, ktoré poznáme z úrovne mestskej časti. Líšia sa iba výškou sumy dotácie, ktorá závisí od rozpočtových možností. V prípade mesta Košice, rozhoduje mestské zastupiteľstvo o dotáciách nad sumu 1.500 € a primátor pokiaľ je táto suma nižšia.

Od 26.10. existuje úplne nová možnosť získania finančných zdrojov, ktorá súvislosti so súčasnou spoločenskou situáciou, a síce dotácia zo strany primátora až do výšky 5.000 €, za účelom ochrany zdravia obyvateľstva a ochrany zdravia pracovníkov v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva.

Primátor taktiež môže schváliť príspevok do 350 € na reprezentačné alebo propagačné účely mesta na Slovensku alebo v zahraničí.

Viac konkrétnych informácií ako aj príslušnú právnu úpravu a dokumenty nájdete tu:

https://www.kosice.sk/obcan/statut-mesta-kosice

https://www.kosice.sk/vzn/190

Mesto Košice taktiež v minulom roku vyhlásilo grantovú výzvu určenú na podporu profesionálnych organizácií a jednotlivcov z oblasti kultúry a kreatívnych odvetví. Výzva je zameraná aj na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu, a to pre jednotlivcov do výšky 5.000 € a organizácie až do výšky 20.000 €. V súvislosti s pretrvávajúcou negatívnou situáciou spôsobenou pandémiou je možné predpokladať, že podobné výzvy sa budú opakovať aj v tomto roku.

Bližšie informácie o výzve ako aj o príslušné formuláre a tlačivá nájdete na tomto linku:

https://www.cike.sk/project/grantova-vyzva/

V rámci možností čerpania finančných prostriedkov na úrovni mesta Košice ma zatiaľ mrzí jedna vec a síce, že mesto zatiaľ nedisponuje vlastným inštitútom participatívneho rozpočtu. S prostriedkami na úrovni mesta by sa rozhodne dali realizovať skvelé veci, čo by zároveň mohlo viac podporiť angažovanie obyvateľov vo veciach verejných. Napokon, demokracia začína na úrovni samosprávy.

Neváhajte sa zaujímať o možnosti dotácií a príspevkov aj vo svojich mestských častiach a staňte sa aktívnou súčasťou mesta a komunity.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.