Petícia Za Lepšiu Terasu

Nový pohľad na samosprávu.

Petícia Za Lepšiu Terasu

27. apríla 2022 PETÍCIA 0

„Obce do 250 obyvateľov vynakladajú na výkon správy (časť administratívnych nákladov) až polovicu všetkých svojich výdavkov. Zvyšná polovica smeruje na rozvoj obce a poskytovanie služieb, ako je napr. údržba ciest, sociálna oblasť a pod. Naopak obce s 20-tisíc až 50-tisíc obyvateľmi dokážu až 90 % svojich výdavkov alokovať do rozvoja obce a poskytovania verejných služieb, mimo výkonu správy. Veľkostná kategória obcí od 20-tisíc do 50-tisíc obyvateľov je vo výkone správy najefektívnejšia.“

úryvok z dokumentu Moderné a úspešné Slovensko, Národný integrovaný reformný plán

a preto…

My, dolu podpísaní obyvatelia mestskej časti Košice-Západ žiadame svojich volených zástupcov na úrovni mestskej časti a mesta Košice o uskutočnenie všetkých potrebných legislatívnych krokov pre rozšírenie samosprávnej pôsobnosti a kompetencií mestskej časti Košice – Západ a to nielen, ale predovšetkým v zmysle §21 (Čistota a údržba verejných priestranstiev) a §23 (Správa pozemných komunikácií) Štatútu mesta Košice, pre zabezpečenie poskytovania vyššej kvality služieb, všestranného rozvoja, efektívnej správy a potrieb jej obyvateľov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.