Petícia Za Lepšiu Terasu

„Obce do 250 obyvateľov vynakladajú na výkon správy (časť administratívnych nákladov) až polovicu všetkých svojich výdavkov. Zvyšná polovica smeruje na rozvoj obce a poskytovanie služieb, ako je napr. údržba ciest, sociálna oblasť a pod. Naopak obce s 20-tisíc až 50-tisíc obyvateľmi dokážu až 90 % svojich výdavkov alokovať do rozvoja obce a poskytovania verejných služieb,…
Read more


27. apríla 2022 0