Peter Vrábel

Peter Vrábel

23. augusta 2017 0

Aktuálne sa venuje verejnému sektoru plánovanie, hospodárenie a verejné obstarávanie.
Riešim efektívnosť údržby a navrhujem zlepšenie procesu riadenia či kontroly.
Zaoberám sa o zvýšenie informovanosti o nákladoch a stave majetku v organizácií.
Mám skúsenosti s riadením národné rozvojové projektu pre študentov (AZU).
Riešil som vytváranie vzdelávacieho programu a stratégií.