Team Group: Kandidáti

Nový pohľad na samosprávu.

Test final

ksnnclknsclkôdsnv lknlksdc lsdlkfmv


3. septembra 2018 0

Testa Testat

dsdsdsds


3. septembra 2018 0

Peter Vrábel

Aktuálne sa venuje verejnému sektoru plánovanie, hospodárenie a verejné obstarávanie. Riešim efektívnosť údržby a navrhujem zlepšenie procesu riadenia či kontroly. Zaoberám sa o zvýšenie informovanosti o nákladoch a stave majetku v organizácií. Mám skúsenosti s riadením národné rozvojové projektu pre študentov (AZU). Riešil som vytváranie vzdelávacieho programu a stratégií.


23. augusta 2017 0