Aký máme rozpočet na rok 2018

Nový pohľad na samosprávu.

Aký máme rozpočet na rok 2018

20. decembra 2017 ŤAHANOVCE 0

Miestne zastupiteľstvo mestskej Časti Košice – Sídlisko Ťahanovce uznesením číslo 222/2017 z 19. rokovania konaného dňa 13.12.2017 schválilo programový rozpočet MČ – Sídlisko Ťahanovce na rok 2018

Hlavným zdrojom príjmov do rozpočtu na rok 2018 sú naše dane.

V samospráve sa ešte len orientujem ale jedno mi je jasné, je dôležité koho volíme na akú pozíciu lebo z daní platíme jeho stoličku a je dôležité ako pracuje. Vzhľadom na to že som technik z čísiel mi je jasné že 3/4 rozpočtu čo je 75% ide na platy ľudí ktorý zabezpečujú verejné blaho. Komentovať rozdelenie budem vrámci jednotlivých programov ale už je jasné ktoré programy sú priorita.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Vyčlenené 18% financií z celkového rozpočtu 146 221,- Eur

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektivitou a transparentnosťou.

 

Program 2: Sociálne služby a sociálna pomoc

Vyčlenené až 2% financií z celkového rozpočtu 12 500,- Eur

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýchodené skupiny občanov mestskej časti.

 

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Vyčlenené až 1% financií z celkového rozpočtu  9 200,- Eur

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva mestskej časti orientovaná na služby obyvateľom.

 

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

Vyčlenené až 0,3% financií z celkového rozpočtu   2 304,- Eur

Zámer: Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom.

Program 5: DOPRAVA

Vyčlenené až 3% financií z celkového rozpočtu   24  000,- Eur

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a bezpečné komunikácie, zmierniť nepriaznivú situáciu v statickej doprave.

Program 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Vyčlenené až 14% financií z celkového rozpočtu   113 344,- Eur

Zámer: Zlepšenie prostredia pre oddych, vytvorenie zdravšieho prostredia v obytnej zóne, odstraňovanie nedostatkov verejných priestorov na základe podnetov obyvateľov.

Program 7: BEZPEČNOSŤ

Vyčlenené až 1% financií z celkového rozpočtu   8 400,- Eur

Zámer: Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti.

 

Program 8: Podpora a rozvoj duch. a fyz. života občanov

Vyčlenené až 3% financií z celkového rozpočtu   28 890,- Eur

Zámer: Rozvíjať kultúrny a spoločenský životv MČ.

 

Program 9: Podporná činnosť

Vyčlenené až 58% financií z celkového rozpočtu   480 292,- Eur

Zámer: Pružný, efektívne a flexibilne riadený úrad mestskej časti.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.