Zasadnutie miestnych poslancov 14.3.2018

Nový pohľad na samosprávu.

Zasadnutie miestnych poslancov 14.3.2018

28. februára 2018 ŤAHANOVCE 0

Čo sa bude riešiť dňa 14.3.2018 na miestnom zasadnutí poslancov Sídliska Ťahanovce

  • Informácie o činnostiach starostu
  • Správy a odpovede na interpelácie
  • Stanovisko mestskej časti k zámene, resp. predaju pozemku
  • Overovacie štúdie pre územia s predpokladanou výstavbou garážovo parkovacích domov
  • Programový rozpočet mestskej časti
  • Prerokovanie návrhu odmien
  • VZN ktoré ruší zriadenie predajného miesta na ambulantný predaj poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní príležitostných trhov.
  • VZN o podmienkach organizácie príležitostných trhov a o podmienkach ambulantného predaja
  • Návrhy na Cenu MČ Košice
  • Otázky poslancov.

Materiál a podrobnosti: MiZ20-180314


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.