Doprava má slúžiť ľuďom

Nový pohľad na samosprávu.

Doprava má slúžiť ľuďom

13. augusta 2018 ZÁPAD 0

Už ste zažili ten pocit, keď ste kvôli prestupu z jedného dopravného prostriedku na druhý museli utekať? Čakali ste už niekedy vo vetre či daždi na autobus, ktorý meškal? Stáli ste s autobusom v zápche na križovatke a pýtali ste sa prečo? Potom asi máte pocit, že mestská hromadná doprava je nefungujúci nezmysel pre ľudí, ktorí nemajú auto. Poďme sa na chvíľu pozrieť čo to vlastne ta mestská hromadná doprava je. Aký má význam, prečo je dôležitá a hlavne ako ju v meste Košice posunúť tým správnym smerom.

Čo je to mestská hromadná doprava (MHD)??

MHD je systém hromadnej prepravy cestujúcich v urbanizovanej spoločnosti. V základných poučkách sa dočítate, že koľajová tzv. električková doprava tvorí väčšinou nosný systém takej dopravy. Ako to však vyzerá s mhd v Košiciach? Ak ste sa našli v jednej zo situácii načrtnutých v úvode tohto textu asi tušíte, že niečo s tou hromadnou dopravou nebude v poriadku. Momentálne mesto Košice mestskou dopravou trpí. Čiastočne zato môže rekonštrukcia električkových tratí, hoci aj mimo toho tu existujú nedostatky, ktoré sú rokmi stále čoraz viac viditeľnejšie.

Ako by mala v meste vyzerať mobilita?

Cieľom mestskej dopravy by malo byť predovšetkým presunúť čo najviac ľudí a nie čo najviac áut. Mesto má predsa slúžiť ľuďom a nie autám a preto sa pri projektovaní mestskej mobility musíme sústrediť na chodcov a cyklistov. Napokon najekologickejšou a finančne najnenáročnejšou je doprava nemotorová teda pešia a cyklistická. Na prvom mieste by preto v rámci mestskej mobility mali byť chodci a cyklisti. Okrem mnohých iných pozitív je integrovanie cyklistiky či chôdze do života ľudí zároveň najvhodnejším spôsobom ako dlhodobo zlepšovať zdravie ľudí v mestách.

Preferencia MHD:

Vyššie sme si povedali, že chodci a cyklisti by mali mať pri projektovaní mestskej mobility v meste prioritné postavenie. Ďalšou úrovňou dopravy, ktorá by mala nasledovať v rebríčku priorít je MHD. Cieľom jej efektivity by malo byť, aby ľudia trávili menej času v dopravných zápchach a osobných automobiloch. Asi najväčším prínosom pre MHD v Košiciach by mala byť preferencia hromadnej dopravy. Hovorí sa, že bez preferencie hromadnej dopravy je autobus len veľké auto plné ľudí, ktoré musí stáť v zápche na križovatke rovnako ako malý osobný automobil s jedným človekom.

Prečo preferencia MHD?

Podľa Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy preferencia hromadnej dopravy s použitím technických prvkov znižuje riziko dopravných nehôd, zrýchľuje a zefektívňuje koľajovú dopravu s následným znížením prevádzkových nákladov. Okrem finančných úspor pri skrátení jazdnej doby možno zároveň dosiahnuť aj zatraktívnenie električkovej, autobusovej a trolejbusovej dopravy pre cestujúcich a zníženie časovej straty obvykle spôsobenej pobytom v dopravných prostriedkoch hromadnej dopravy. Uvedené pozitíva následne prispejú k odbremeneniu cestnej siete od záťaže automobilovou dopravou. Je nutné dodať, že kapacita prostriedku hromadnej dopravy je priemerne 35-krát väčšia ako pri osobnom automobile.

Ako na to:

Využívanie parciálnych trolejbusov, ktoré sa samé za jazdy dobíjajú a umožňujú tak dopravnému prostriedku jazdiť aj mimo trás, kde sú zavedené trolejové káble. Zriadenie samostatných jazdných pruhov pre MHD, dynamická preferencia na križovatkách, ktorá upravuje svetelnú signalizáciu podľa aktuálnej potreby. Cenovo výhodné ročné predplatné cestovného lístka alebo cenové zvýhodnenie pre ľudí, ktorý vlastnia automobil, ale pre cestovanie v meste si vybrali MHD. To všetko by mohlo pomôcť k tomu, aby si ľudia pri rozhodovaní vybrali práve hromadnú dopravu.

Posledná úroveň:

Posledným článkom, ktorý dopĺňa sústavu mestskej dopravy by malo byť zásobovanie, taxislužby a osobná automobilová doprava. V tomto smere je potrebné podporovať tvorbu záchytných parkovísk, viacpodlažných parkovacích domov, systémov zdieľaných áut a bicyklov.

Záver

Na záver je nutné skonštatovať, že tvorba nových parkovacích miest, zaberanie verejných plôch pre automobilovú dopravu alebo výstavba diaľničných obchvatov nie sú cestou k dlhodobému riešeniu mestskej dopravy. Už desaťročia môžeme v Košiciach sledovať ako zvýšený počet automobilov podnecuje tvorbu nových parkovísk. Po ich vybudovaní medzičasom pribudnú ďalšie autá a potreba nových parkovacích miest sa stáva opätovnou. V tomto začarovanom kruhu sa Košice pohybujú už desiatky rokov. Systém rozvoja hromadnej dopravy založený na pešej, cyklistickej a efektívnej hromadnej doprave, však môže vyriešiť túto akoby neriešiteľnú situáciu s prehusťovaním mestskej dopravy v Košiciach dlhodobo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.