Mesto, ktoré spája

Nový pohľad na samosprávu.

Mesto, ktoré spája

6. septembra 2018 ZÁPAD 0

Človek je spoločenská bytosť, a preto sa rád zbližuje s druhými ľuďmi. Keďže demografický vývoj nasvedčuje, že stále väčšia časť obyvateľstva sa sťahuje do miest, najvhodnejším prostredím pre tieto aktivity sa stáva práve mesto.

Jedným z najlepších nástrojov ako vytvárať súdržnú komunitu v mestách a sídliskách je dobrovoľníctvo. Dobrovoľníctvo je činnosť v prospech druhých ľudí, ktorá sa vykonáva bez nároku na odmenu.  Pridanou hodnotou týchto aktivít sú predovšetkým nové priateľstvá, spoznávanie nových ľudí, dobrý pocit z nezištnej pomoci a životné skúsenosti.

Pri vytváraní dobrovoľníckych aktivít sa medze ľudskej fantázie nekladú, a preto som sa pokúsil spríjemniť deň mojim spoluobčanom po svojom. Zmyslom dobrovoľníckej aktivity „pomôž s taškou“ je spríjemniť deň všetkým ženám, ale predovšetkým mamám, na ktoré väčšinou pripadnú úlohy ako sú nákupy a s tým spojené nosenie ťažkých tašiek. Niektoré nákupné reťazce v zahraničí na to majú brigádnikov, alebo dokonca aj zamestnancov. Vznikne tak jedinečná príležitosť ako odovzdať pozitívnu energiu ľuďom vo vašom okolí.

Vezmime si preto ako príklad mesto Košice, ktoré sa stane na budúci rok hlavným európskym mestom dobrovoľníctva. Pritom nemáme fungujúci mestský dobrovoľnícky program, ktorý by košičanov zbližoval a vytváral tak fungujúcu občiansku spoločnosť, ktorá si navzájom pomáha.

Správa Európskeho parlamentu o prínose dobrovoľníckej práce uvádza, že dobrovoľníctvo je hnacou silou rozvoja spoločnosti, má veľký dopad na rozvíjanie medziľudských vzťahov, pozitívne vplýva na ľudské psychické zdravie a predstavuje dokonca aj hospodársky prínos.

Pre zlepšenie občianskej spoločnosti je dôležité, aby obyvatelia participovali na verejných aktivitách. Je nutné na to uvoľniť z mesta finančné prostriedky, podporovať tieto aktivity a odmeňovať ľudí za to, že sa rozhodli podeliť o svoje dobro. A nie iba jeden rok, kedy sa budeme pýšiť titulom, ale aj po všetky roky, ktoré budú nasledovať potom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.