Petícia Za lepšiu Terasu

Nový pohľad na samosprávu.

Petícia Za lepšiu Terasu

12. júla 2022 PETÍCIA ZÁPAD 0

„Obce do 250 obyvateľov vynakladajú na výkon správy (časť administratívnych nákladov) až polovicu všetkých svojich výdavkov. Zvyšná polovica smeruje na rozvoj obce a poskytovanie služieb, ako je napr. údržba ciest, sociálna oblasť a pod. Naopak obce s 20-tisíc až 50-tisíc obyvateľmi dokážu až 90 % svojich výdavkov alokovať do rozvoja obce a poskytovania verejných služieb, mimo výkonu správy. Veľkostná kategória obcí od 20-tisíc do 50-tisíc obyvateľov je vo výkone správy najefektívnejšia.

úryvok z dokumentu Moderné a úspešné Slovensko, Národný integrovaný reformný plán

Mestská časť Košice – Západ má 37 331 obyvateľov, a preto…

„My, dolu podpísaní obyvatelia mestskej časti Košice-Západ žiadame svojich volených zástupcov na úrovni mestskej časti a mesta Košice o uskutočnenie všetkých potrebných legislatívnych krokov pre rozšírenie samosprávnej pôsobnosti a kompetencií mestskej časti Košice – Západ a to nielen, ale predovšetkým v zmysle §21 (Čistota a údržba verejných priestranstiev) a §23 (Správa pozemných komunikácií) Štatútu mesta Košice, pre zabezpečenie poskytovania vyššej kvality služieb, všestranného rozvoja, efektívnej správy a potrieb jej obyvateľov.“ (textové znenie petície Za lepšiu Terasu)

Presun vyššie uvedených kompetencií by pre mestskú časť a jej obyvateľov znamenal dostupnejšie služby, väčšiu priamu zodpovednosť miestnych politikov a funkcionárov za poskytovanie služieb v zmysle zákona o obecnom zriadení, vyššiu flexibilitu služieb poskytovaných mestskou časťou, zvýšenie nezávislosti mestskej časti na vedení mesta Košice. Zároveň by to znamenalo väčšie možnosti angažovania obyvateľov mestskej časti v správe verejných vecí a teda aj bližší vzťah obyvateľov s vlastnou mestskou časťou, tak ako to poznáme z iných miest a obcí.

O téme rozdelenia kompetencií sme sa rozprávali v našom diskusnom formáte viackrát, pričom tieto epizódy si môžete pozrieť tu https://www.youtube.com/watch?v=RLYv45FR1MA alebo tu https://www.youtube.com/watch?v=-vn6612et50.

Ak miesto sledovania videa uprednostňujete viac čítanie, určite Vám pomôžu blogy našich hostí, s ktorými sme sa na túto tému spoločne rozprávali, a to tu https://blog.sme.sk/matejkundrat/politika/mestske-casti-maju-zmysel alebo tu https://blog.sme.sk/tomasjurkovic/spolocnost/ake-su-rozdiely-medzi-mestskymi-castami-v-bratislave-a-kosiciach-analyza . Určite Vám pomôžu sa v téme ešte lepšie zorientovať.

Ďakujeme za podporu…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.