Autor Filip Gaál

Nový pohľad na samosprávu.

Petícia Za Lepšiu Terasu

„Obce do 250 obyvateľov vynakladajú na výkon správy (časť administratívnych nákladov) až polovicu všetkých svojich výdavkov. Zvyšná polovica smeruje na rozvoj obce a poskytovanie služieb, ako je napr. údržba ciest, sociálna oblasť a pod. Naopak obce s 20-tisíc až 50-tisíc obyvateľmi dokážu až 90 % svojich výdavkov alokovať do rozvoja obce a poskytovania verejných služieb,…
Read more


27. apríla 2022 0

O VEREJNÝCH VECIACH SPOLOČNE

Demokracia nie je o vládnutí, ale o samospráve. Dnes sa v iniciatíve Ke-inak. budeme rozprávať o tom, ako sa vedia obyvatelia miest a obcí spolupodieľať na tvorbe verejných politík a verejného priestoru. Hostia: Mgr. Brutovská, Phd z technickej univerzity a Bc. Adam Beregszászi, referent oddelenia rozvoja MČ Košice Západ.


26. novembra 2021 0

Ke-inak: Bratislava vs Košice

V dnešnej diskusii si povieme o fungovaní dvoch najväčších mestských častiach v Bratislave a Košiciach. Či majú niečo spoločné a v čom všetkom sa líšia sa dozviete v diskusii s Adamom Sarlošom – odborným referentom pre komunikáciu s verejnosťou v BA – Petržalka.


2. novembra 2021 0

SMART CITY


30. marca 2021 0