Petícia Za lepšie Košice (podpíš online)

Link na podpísanie petície: https://www.peticie.com/za_lepsie_kosice TEXT PETÍCIE: My, obyvatelia mesta Košice žiadame zastupiteľstvo mesta Košice a primátora mesta Košice o uskutočnenie všetkých potrebných legislatívnych krokov pre rozšírenie samosprávnej pôsobnosti tzv. veľkých košických mestských častí a to nielen, ale predovšetkým v zmysle §21 (Čistota a údržba verejných priestranstiev) a §23 (Správa pozemných komunikácií) Štatútu mesta Košice, pre zabezpečenie poskytovania vyššej…
Read more


6. septembra 2022 0