Filip GAÁL

Nový pohľad na samosprávu.

Kandidujem do zastupiteľstva mesta Košice za MČ Západ

JUDr. Filip Gaál, 31r., právnik, člen Progresívne Slovensko,

poradové číslo kandidáta 13

Kandidujem do zastupiteľstva mestskej časti Košice – Západ

JUDr. Filip Gaál, 31r., právnik, člen Progresívne Slovensko, poradové číslo kandidáta 4

kontaktovať ma môžete kedykoľvek:
na emailovej adrese filipgaal.mail@gmail.com alebo na tel. čísle 0917 07 62 67.

Dodnes nemôžem uveriť, že ten zázrak sa naozaj stal. Poznáte to, s obavou som chodil na základku, tu za rohom, na Bernolákovu. Neraz som počúval: „GAÁL, čo sa školy bál…“ Nebál som sa, len som viac uvažoval, než iný. Iba o pár zastávok ďalej som neskôr navštevoval Hotelovú akadémiu, kde sa všetko zmenilo. Tam som už bol „FILIP s filipom.“ A preto, že si ctím spravodlivosť, vyštudoval som na UPJŠ za právnika. Všetky dôležité okamihy a spomienky z môjho života sa viažu k tomuto mestu. Toto mesto mi dalo detstvo, vzdelanie a aj prvú prácu. Dnes si uvedomujem, že za zázrak nádherne prežitej mladosti vďačím rodným Košiciam a ľuďom zo sídliska Terasa, medzi ktorými som vyrastal.

Poslednú dobu ma Košičania povzbuzdujú a vravia mi, že by boli radi zase tak nadšení pre Košice ako kedysi, keď som bol ešte malý chlapec a pobehoval pred panelákom. Pravda, bolo to šťastné detstvo. Aj všedné dni boli akosi krajšie.

Hlboko v vo svojom vnútri cítim, že pokiaľ sa len nepatrne začneme zaujímať o naše poklady v meste, okamžite naň začneme byť hrdí. Preto cítim potrebu vrátiť Košiciam niečo späť, preto sa stretávame pri dobrovoľníckych aktivitách i v neziskovom sektore. Moji rodičia Mária a Jozef to nemali v živote ľahké, veď kto to má ľahké. Skvelí rodičia, ktorí ma podporujú a dôverujú mi. Ich zúročenú lásku som pripravený rozdávať ďalej. Preto som sa stal jedným zo zakladajúcich členov hnutia Progresívne Slovensko.

My si tu žijeme, a tam na magistráte sa rozhoduje. Košice, sídlisko, naša ulica – všetko sa zmenilo. Iste mi dáte za pravdu, že si zaslúžime viac. Viac záujmu o ľudí, ako ste vy a ja. Cítim to rovnako, ako vy. Som pripravený priniesť zmenu, zmenu, ktorá bude dobrá pre nás, ktorí tu žijeme. Mnohí ma poznáte od malého chlapca. Preto môžem, ako záruku ponúknuť to najcennejšie – svoje meno.  Volám sa Filip GAÁL a uchádzam sa o vašu priazeň, ako poslanec mestskej časti Západ a mesta Košice.

S úctou JUDr. Filip GAÁL


25. októbra 2018. Už ste sa niekedy v živote stretli s otázkou bývania alebo Vás to ešte len čaká? Tak potom Vás nasledujúca téma bude určite zaujímať. Mesto Brno v Čechách plní obdobnú funkciu ako mesto Košice na Slovensku. Je to študentské mesto s veľkým regionálnym významom, ktoré má na východe českej krajiny nezastupiteľné miesto. Z nadpisu článku možno tušiť prečo hovorím práve viac »

Doprava má slúžiť ľuďom

| Už ste zažili ten pocit, keď ste kvôli prestupu z jedného dopravného prostriedku na druhý museli utekať? Čakali ste už niekedy vo vetre či daždi na autobus, ktorý meškal? Stáli ste s autobusom v zápche na križovatke a pýtali ste sa prečo? Potom asi máte pocit, že mestská hromadná doprava je nefungujúci nezmysel pre ľudí, ktorí nemajú auto. Poďme sa na chvíľu pozrieť čo to vlastne ta mestská hromadná doprava je. Aký má význam, prečo je dôležitá a hlavne ako ju v meste Košice posunúť tým správnym smerom. viac »

Mesto, ktoré spája

6. september 2018 Človek je spoločenská bytosť, a preto sa rád zbližuje s druhými ľuďmi. Keďže demografický vývoj nasvedčuje, že stále väčšia časť obyvateľstva sa sťahuje do miest, najvhodnejším prostredím pre tieto aktivity sa stáva práve mesto. Jedným z najlepších nástrojov ako vytvárať súdržnú komunitu v mestách a sídliskách je dobrovoľníctvo. Dobrovoľníctvo je činnosť v prospech druhých ľudí, viac »


Mesto pre všetkých

6. septembra 2018  Mestská samospráva je široký pojem, ktorý v sebe zahŕňa mnoho odvetví. Je to viacvrstvová škrupina, v ktorej nachádza uplatnenie mnoho vedných odborov. Je to psychológia, architektúra, právo, manažment, enviromentalistika, sociológia a mnohé iné. Každá z nich je pritom v meste reprezentovaná nejakou inštitúciou a spolu vytvárajú jedinečnú štruktúru fungovania mesta na princípe zložitého systému kompetencií viac »


Mesto ako botanická záhrada

17. mája 2018  Ak ste ešte nepočuli o koncepte zeleného mesta nechajte sa nasledujúcim textom vtiahnuť do sveta, v ktorom hrá ochrana prírody a jej krása zásadnú rolu pri budovaní mesta. Prehodnotením urbanistického riešenia, architektúry dopravy a plánovania môžeme premeniť naše mestá a mestské krajiny na mestské ekosystémy, ktoré by zmierňovali klimatické zmeny (lepšia doprava, čistá energia) a napomáhali adaptácii (vegetačné strechy, vertikálne záhrady). viac »


Zasadnutie zastupiteľstva

4. mája 2018 Podľa zákona o obecnom zriadení zasadá obecné zastupiteľstvo podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. V tomto roku to bude kvôli komunálnym voľbám iba štyrikrát, pričom prvé zasadnutie sa uskutočnilo 20.02. 2018. Jeho program bol viac sumarizačný než kreatívny, no tohto zasadnutia som sa napriek tomu plánoval zúčastniť osobne, keďže som mal v úmysle stretnúť sa viac »


Rozpočet na rok 2018 MČ Košice- Západ

Podľa §76 Štatútu mesta Košice, mesto a mestské časti samostatne pripravujú a schvaľujú svoj rozpočet. Toto ustanovenie je základom k tomu, aby MČ Košice – Západ dňa 12.12. 2017 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 212-12/2017 schválila programový rozpočet. Východiskom pre spracovanie návrhu rozpočtu bol rozvojový dokument mesta Košice s názvom program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015 – 2020. viac »